ЗАТВЕРДЖЕНО

         наказом Херсонського           

                   ясла-садка№82

              Херсонської міської ради

       від 01.08.2018  № 74

 

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування  Херсонського ясла-садка №82 Херсонської міської ради

 

1.Загальні засади

 

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського ясла-садка №82 (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників ЗДО, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, вихованців закладу дошкільної освіти.

        1.2. Згідно рішення Херсонської міської ради виконавчого комітету від 19.06.2018 року № 204 «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона» адміністрацією Херсонського ясла-садка №82  було розроблено власний порядок пропускного режиму та правил відвідування ЗДО із врахуванням специфіки та особливостей роботи (далі – власний порядок ЗДО).

1.3. Власний порядок ЗДО обговорюється на загальних зборах колективу  та  батьків.

1.4. Пропускний режим сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі закладу освіти (далі – ЗДО) передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ЗДО і визначає порядок пропуску вихованців, батьків та осіб, які їх замінюють, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ЗДО.

1.5. Охорона приміщень забезпечується сторожами ЗДО та охороною організацією «Лідер» .

1.6. Виконання вимог, що визначаються  порядком і власними порядками ЗДО, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ЗДО,   вихованців та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ЗДО.

1.7. Порядок розміщується на сайті Херсонського ясла-садка №82 та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.8. Власні порядки ЗДО є обовязковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу дошкільної освіти.

 

2. Порядок проходу в будівлю ЗДО для  вихованців

 

2.1. Пропускний режим у будівлю ЗДО №82, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечує сторож.

2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід та (або) допоміжні входи у визначені ЗДО години.

2.3. Вихованці ясла-садка  проходять на територію тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

 

3. Пропускний режим для працівників ЗО

 

3.1. Адміністрація та інші працівники ЗДО знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіком роботи.

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до ЗДО за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

 

4. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, які їх замінюють

 

4.1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ЗДО через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, групу, в якій вона знаходиться. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком   групи та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення ЗДО або викликає вказаного працівника.

4.3. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ЗДО з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їхній огляд.

4.5. Прохід до ЗДО батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

4.6. У випадках незапланованого приходу до ЗДО батьків  вихованців або осіб, які їх замінюють, черговий  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю ЗДО, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

 

5. Пропускний режим для відвідувачів ЗДО

 

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗДО тільки через центральний вхід, інші входи з 9.00 до 15.00 – зачинені.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗДО за службовою необхідністю, пропускаються за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до ЗДО з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують ЗДО для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників.

5.5. На прийом до директора ЗДО, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника ЗДО або представника адміністрації необхідно звертатися за номером телефону зазначеним біля входу.

5.7. При відвідуванні ЗДО відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю ясел-садка алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації ЗДО та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ЗДО, черговий діє за вказівками   директора закладу або його заступника.

5.10. Прохід територією ЗДО дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ясла-садка та прохід нею  стороннім особам заборонено.

 

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

 

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗДО №82 встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію ЗДО дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗДО без дозволу адміністрації заборонено.

 

7. Правила поведінки відвідувачів ЗДО

 

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів ЗДО.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗДО.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками ЗДО їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні ясла-садка.

7.1.7. При вході до будівлі  ЗДО відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

7.2. Відвідувачам ЗДО №82 забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ЗДО без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення ЗДО документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією ясел-садка.

7.2.4. Приносити у ЗДО алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів.

7.2.7. Входити до ЗДО в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗДО:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або іншим працівником ЗДО  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень ясла-садка.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій черговий або адміністрація ЗДО повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗДО на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

 

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

 

 

8.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ЗДО за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або виконуючого обов’язки  директора ЗДО №82.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після предявлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора ЗДО.

 

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ЗО

 

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) Херсонського ясла-садка №82 для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

 

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

 

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ЗДО  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

 

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО з приміщень та порядок їхньої охорони

 

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗДО  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗДО, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ЗДО припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації,  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ЗДО.

 

 

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗДО

 

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗДО, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗДО (далі Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на керівника ЗДО.

13.2. Керівник ЗДО наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

 

 

 

Директор

 

Херсонського ясла-садка №82                                     Я.В.Яковлєва 

 

 

      

Управління освіти Херсонської міської ради

Херсонський ясла-садок № 82

 

вул. Дорофеєва 20-Б, м. Херсон 73021, тел.27-20-70, yasli-sad82@meta.ua

 

Наказ

 

 

 01 серпня 2018 року                                                                                                        № 74

 

 

 

Про затвердження порядку пропускного

режиму та правил відвідування ясла-садка

 

           З метою встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для перебування дітей у ЗДО №82, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб у приміщення закладу, порушення санітарно-епідеміологічного стану та інших порушень громадянського порядку, на виконання рішення Херсонської міської ради виконавчого комітету від 19.06.2018 року № 204 «Про затвердження примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м. Херсона»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити порядок пропускного режиму та правил поведінки відвідувачів Херсонського ясла-садка №82 та ввести в дію з 03.09.2018.

2.     Призначити відповідальних (чергових) за вхід відвідувачів з 7.00 до 15.00 Кахраманову О.В., прибиральницю службових приміщень, та з 15.00 до 16.30 - Карпіну О.В., діловода.

3.     Ввести в дію переговорні пристрої на бокових входах у Херсонському  ясла-садку №82 з 01 листопада 2018 року.

 

4.   Встановити кодовий замок на хвіртку подвір’я та ознайомити всіх батьків під особистий підпис. (Дод.1)

5.     В термін до 31.08.2018 організувати   ознайомлення усіх працівників про введення в дію системи порядку пропускного режиму у приміщення та на територію ясла-садка.

5.     Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

 

 

 

Директор                                                           Я.В.Яковлєва

 

 

Протокол №4

загальних зборів колективу та батьків

від 25 червня 2018 року

 

 

Присутні: 271 особа                                                                                   Відсутні: 64 особи

 

 Порядок денний:

1.     Затвердження порядку пропускного режиму та правил поведінки відвідувачів Херсонського ясла-садка №82

2.     Шляхи реалізації  пропускного режиму на території ясла-садка

Директор Яковлєва Я.В.

 

 

                 Гриценко Л.В.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Яковлєву Я.В., яка ознайомила з порядком пропускного режиму та правилами поведінки відвідувачів Херсонського ясла-садка №82. Пропускний режим сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території ясла-садка.

Двері груп  першого поверху зачиняти з 8.30 до 15.00, у разі потреби звертатися за номером телефону до помічника вихователя або свого вихователя.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок пропускного режиму та правил поведінки відвідувачів Херсонського ясла-садка №82

                                                                                            Термін: 03.09.2018

2. СЛУХАЛИ:

Гриценко Л.В., яка запропонувала звернутися до організації з встановлення переговорних пристроїв (домофонів) для того, щоб встановити двері з переговорними пристроями  у кожну групу другого поверху, щоб  запобігти несанкціонованому проникненню  сторонніх осіб у будівлю ясла-садка.

 

ВИСТУПИЛИ:

Королевич О.С.,  -  заступник голови – представник середньої групи «В», яка звернула увагу на необхідність встановлення хвіртки з кодовим замком на вході на територію ясла-садка.

 

 

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити двері з переговорними пристроями у кожну групу другого поверху (бокові входи)

Термін: до 01.11.2018

2. Встановити хвіртку з кодовим замком на вході на територію ясла-садка.

Термін: до 01.11.2018

 

Голова      ___________________   Л.В.Гриценко

Секретар  ___________________   Ю.С.Алексеюк

 

 

 

                                            повернутися назад