Звіт директора Херсонського ясел-садка №82 Херсонської міської ради Яковлєвої Яни Вікторівни

про свою діяльність за 2018/2019 н.р.

 

У Херсонському яслах-садку № 82 Херсонської міської ради  (далі – ясла-садок) функціонує 12 груп: 3 перші молодші групи, 3 другі молодші групи, 3 середні групи (одна з яких інклюзивна, у якій перебувають діти з синдромом Дауна), 3 старші групи. Режим роботи ясел – садка становить 10,5 годин (10 груп), 10 годин (1 група) та 12 годин (1 група). Ясла-садок – україномовний. Організація освітнього процесу здійснювалася за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  авторськими програмами: «Рідна мова» М.О. Зайцева, «Розвиток асоціативно-образного мислення» І.Ю. Матюгіна, «У світі гри та фантазії»  А.А Шептифрац, М.Д. Титченко, «Валеологія для дошкільнят», «Правова освіта дошкільнят», «Особистісно орієнтована дошкільна освіта дітей 3-5 років»  К.А. Хансен, Р.К. Кауфман, К.Б.Уолш. Загальна кількість педагогів становить 22 особи. Якісний склад педагогів покращено на 18% за рахунок курсової перепідготовки, за результатами атестації підвищено на 5%: «спеціалістів вищої категорії» 4 педагога, «спеціалістів першої  категорії» 3 педагога, «спеціалістів  другої категорії» 3 педагога, «спеціалістів» 3 педагога, 11 тарифного розряду – 2 педагога, 10 тарифного розряду – 7 педагогів, мають педагогічні звання:  «старший вихователь» 1 педагог. Атестовано 3 педагога − 14% (1 – підтверджено 10-й тарифний розряд, 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 1 – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший вихователь»).

Участь у міському методичному навчанні залишилась сталою – 96%. Взято участь у: регіональній конференції  «Світ можливостей для кожної дитини» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні 16.10.2018; звітній конференції з інклюзивної освіти 15.05.2019; Тринадцятих Всеукраїнських читаннях з гуманної педагогіки «Чисті думки дива творять» м.Київ 24.11-25.11.2018 ; семінарі-практикумі з особистісно зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки «Поспішайте, діти! Будемо учитися літати» на базі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 ім.Олега Ольжича 25.01.2019; обласному науково-практичному семінарі «Інноваційні освітні технології як засіб реалізації концептуальних засад гуманної педагогіки» 12.02.2019; методичному дайджесті «Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти» 27.03.2019; конференції за участю практикуючих логопедів України «Практичний аспект сучасної логопедії: міждисциплінарний підхід» м.Одеса  04.05-05.05.2019.

           Методичну роботу здійснено в контексті виконання річних завдань, а саме: сприяти персоналізації процесу розумового виховання на засадах гуманної педагогіки; поглибити роботу щодо виховання моральної самосвідомості особистості шляхом використання ігор та вправ; розвивати культуру спілкування, мовленнєву активність засобами художньо-мовленнєвої діяльності здійснено належним чином. На виконання цих завдань проведено: педагогічні ради, семінари-практикуми, мозковий штурм, професійний діалог, дискусії, педгодини тощо. Проведені різні форми роботи з педагогами сприяли підвищенню ступеня гуманізації освітнього процесу, у якому створені передумови для самореалізації особистості дитини, розкриття її природних задатків, творчості, прагнення до свободовиявлення, відповідальності, емпатії. А педагог є провідною фігурою успішної педагогічної взаємодії з вихованцями, від нього залежить оперативність врахування їх особистісних якостей , які постійно змінюються під впливом зовнішніх обставин та індивідуального зростання. За рахунок проведеної роботи у дошкільнят зріс показник умінь, навичок щодо правил моральної поведінки, почуття емпатії та товариськості. Підвищено рівень культури мовленнєвого спілкування, сформованості мовленнєвої активності та комунікації на 30%. Розроблені пам’ятки-порадниці щодо розвитку мовлення та виховання моральної самосвідомості.

Тричі на рік проводився моніторинг засвоєння програми «Дитина» у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти. Результатами якого засвідчено, що за освітніми лініями «Гра дитини» становить у середньому 95%, «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі» - 92%, «Дитина в соціумі» - 92%, а емоційний інтелект – 30%, «Дитина у світі культури» - 91%, «Мовлення дитини» - 90%, а мовленнєве виховання, яке забезпечує емоційність творчої уяви та сприяє мовленнєвій діяльності – 35%, «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 90%, а логіко-математична діяльність здійснюється на 40%. Під час проведення моніторингу готовності дітей до школи підведено підсумок, що з 79 дітей: високого рівня – 15 дітей (19 %), достатнього рівня – 40 дітей (51 %), середнього рівня – 22 дитини (28 %), низького рівня – 2 дитини (2 %) у зв’язку з недостатньою увагою з боку батьків. За участю вчителів Херсонської спеціалізованої школи I−III ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради, під час години творчого спілкування, проведено аналіз успішності дітей-випускників, зроблено висновок, що з 77 учнів: високого рівня – 56%, достатнього рівня – 35%, середнього рівня – 9%, завдяки налагодженій системній співпраці вихователів та вчителів.

Фізкультурно-оздоровчу роботу здійснено на достатньому рівні. Приділено належну увагу оздоровленню дітей. Показник захворюваності, у порівнянні з попереднім навчальним роком, зменшено на 5 % і становить    18% (кількість захворювань гостро-респіраторними вірусними інфекціями        зменшено на 4 %, інших зменшено на 3 %), кількість дітей основної, підготовчої фізкультурних груп залишилась сталою і становить: дітей основної фізкультурної групи – 90%, підготовчої групи – 10%  ( за показниками лікарів із медичних карток вихованців) завдяки профілактичній роботі та загартовуючим  процедурам. Річний, місячні плани щеплень виконано на 87%, у зв’язку з недостатньою кількістю вакцини. Щоквартально проведено антропометрію (вимірювання зросту та ваги) дитини, яку зафіксовано в «Карті розвитку дитини» та в батьківському куточку в кожній віковій групі. Медична документація, відповідно номенклатури справ, велася належним чином, своєчасно заповнено усі журнали. Упродовж року харчування збалансоване, триразове з дотриманням натуральних норм, виконання яких залишилося сталим та становить 78%.               У наявності перелік страв, які готувалися, були затверджені  Держпродспоживслужбою у Херсонській області. Кількість дітей, які мали пільги щодо оплати за харчування  8%, з них із багатодітної сім'ї – 5%, із сімей учасників АТО – 1%, переселенців з Луганської, Донецької областей та Автономної республіки Крим – 1 %, сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами (діти з синдромом Дауна) – 1%. У порівнянні з минулим роком на 1 % зменшилася кількість багатодітних сімей, а інших сімей, які отримували пільги, - залишилася сталою.

            Адміністрацією, педагогічним колективом приділено велику увагу гуманізації взаємодії з родинами, ознайомлено їх з ефективними методами та прийомами формування у дітей різних форм активності шляхом проведення «круглих столів», зборів-диспутів, спартакіад, роботи консультативних пунктів «У родинному колі», «Щаслива сімейка», Школи батьків «Зернятко». Об’єднано зусилля батьків щодо створення широкого розвивального простору, у якому дитина відчуває себе активним суб’єктом індивідуальної та колективної діяльності під час групових та індивідуальних бесід, консультацій, майстер-класів, Днів відкритих дверей. Плани співпраці ясел-садка та  Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради виконано на 100%. Цікаво пройшов ряд заходів щодо співпраці Нової школи та ясел садка, а саме: «Створення оптимальних умов для успішного навчання першокласника» (дискусія), «Незвичайні уроки» (педагогічні посиденьки),  «Як дитина встановлює соціальні контакти» (обмін думками), «Сучасні підходи до освітнього процесу» (інформаційний калейдоскоп). Слід відмітити якісну співпрацю з Херсонським центром дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради Херсонським дитячо-юнацьким клубом фізичної підготовки №5 Херсонської міської ради. Результатом взаємодії є: проведення екскурсії для дітей старших груп ясел-садка до цього закладу, залучення спеціалістів до участі у проведенні міської спартакіади «Крок до Олімпу», робота гуртка «Футбол», який організовано працівниками закладу позашкільної освіти. Ясла-садок тісно співпрацює із громадською організацією «Червоний хрест», проведено 2 спільних заходи.

Належну увагу приділено зміцненню матеріально-технічної бази. За позабюджетні кошти придбано: буфет-мийку в групу №9 (13000 грн), ліжка 3-х ярусні в групу №4 (14000 грн); шафи для дитячого одягу в групу №7 (12992 грн); шафу для ігор в групу №7 (1500 грн). Поповнено ясла-садок м’яким інвентарем (тюль, доріжки, рушники махрові, килимове покриття). Пошито святкові костюми. Придбано дитячі іграшки, посібники, спортивний інвентар. Загальна сума поповнення складає 97685 грн. За кошти меценатів придбано: буфет-мийку в групу №4 (6000 грн); телевізор «Акай» в групу №9 (5000 грн); дитячі меблі для осередку активності «Бібліотека» в групу №9 (2100 грн); вхідні  двері металеві з системою «Домофон» (33000 грн.); метало-пластикову конструкцію  на харчоблоці (8700 грн); меблі для методичних посібників  у методичний кабінет (5000 грн). Також за їх рахунок  зроблено поточний ремонт харчоблоку (17000 грн) та капітальний ремонт  методичного кабінету (35000 грн). Загальна сума поповнення складає 111800 грн. За кошти зі спеціального рахунку  придбано дитячі меблі: ліжка, шафи для наочності, тумби, навісні шафи (30545 грн); пилосмоки 2 шт. (8182 грн.); меблі офісні (4990 грн.); екрани радіаторні (2984 грн.); будівельні матеріали та обладнання (25373 грн.). Загальна сума поповнення складає 72074 грн. За бюджетні кошти придбано: миючі засоби (9226 грн), медикаменти (1750 грн.),  обладнано протипожежну сигналізацію (181268 грн.). Загальна сума поповнення складає 192244 грн. За рахунок коштів місцевого бюджету, позабюджетних внесків, кошти меценатів, спеціального рахунку, у порівнянні з минулим навчальним роком, матеріально-технічна база поповнилася на 12%, соціальне забезпечення – 4%, з них предметне середовище – 3%, ігрове – 3%, навчально-дидактичне забезпечення – 2%.

Водночас під час аналізу діяльності було виявлено низку недоліків,а саме в організації освітнього процесу залишилися невирішеними наступні питання:  обмежено  уваги приділялося емоційному інтелекту особистості,

на недостатньому рівні знаходиться мовленнєве виховання, яке забезпечує емоційність творчої уяви та сприяє мовленнєвій діяльності дошкільника,

лише частково розвинено креативність у системі роботи сенсорно-пізнавального розвитку.

Потребує удосконалення і матеріально-технічне забезпечення. Виявлено, що у зв’язку зі збільшенням кількості дітей необхідно замінити ліжка 1977 року випуску, які не підлягають ремонту, на нові; зіпсовано тимчасове покриття павільйону групи №4, потребують ремонту: групові кімнати груп №1 та  №11 у зв’язку зі збільшенням площі ігрового простору .

 Виходячи із всебічного аналізу освітнього процесу, враховуючи недоліки, досягнення і перспективи розвитку, з метою покращення роботи ясел-садка діяльність колективу спрямовано на виконання певних заходів, а саме:

1. Працювати над вирішенням завдань у 2019/2020 навчальному році: сприяти формуванню емоційного інтелекту як передумови соціально-комунікативної компетенції; поглибити роботу щодо розвитку мовленнєвої діяльності та емоційності творчої уяви шляхом використання літературних творів; розвивати пізнавальну активність, креативність засобами логіко-математичної діяльності.

2. Приділити увагу покращенню щодо матеріально-технічного забезпечення ясел-садка:

2.1. Замінити ліжка на нові.

2.2. Облаштувати павільйон групи №4 новим покриттям.

2.3.Зробити  ремонт груп №1 та №11.

 

 

 

 

Директор                                           Я.В.Яковлєва

укртелеком телефон.pdf
Adobe Acrobat Document 263.1 KB
укртелеком интернет.pdf
Adobe Acrobat Document 263.4 KB
сигнализация.pdf
Adobe Acrobat Document 270.8 KB
курси завхоз.pdf
Adobe Acrobat Document 694.7 KB
курси електромонтер.pdf
Adobe Acrobat Document 721.6 KB
кнопка.pdf
Adobe Acrobat Document 203.1 KB
заправка картриджів договор+накл.pdf
Adobe Acrobat Document 627.4 KB
єлектроенергия.pdf
Adobe Acrobat Document 192.6 KB
вода.pdf
Adobe Acrobat Document 468.0 KB
вивоз мусора.pdf
Adobe Acrobat Document 177.1 KB
бумага оф договір + накл.pdf
Adobe Acrobat Document 792.4 KB
багатофункц.пристрій(БФП).pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
игри договор+накл.pdf
Adobe Acrobat Document 538.9 KB
дидакт.посібник договор+расх.накл.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
шафа корекц. договор+накл.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
нумікон матем.конструктор договор +накл.
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

По субвенції для дітей з особливими освітніми потребами

укртелеком телефон.pdf
Adobe Acrobat Document 214.0 KB
сигнализация.pdf
Adobe Acrobat Document 264.3 KB
регенерация картриджа.pdf
Adobe Acrobat Document 619.4 KB
моющее договор + накл.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
моющее договор + накл. 4.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
моющее договор + накл. 3..pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
моющее договор + накл. 2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
консультатив.послуги з публ.закуп.pdf
Adobe Acrobat Document 619.9 KB
кнопка.pdf
Adobe Acrobat Document 195.5 KB
интернет укртелеком.pdf
Adobe Acrobat Document 207.6 KB
електроенергия.pdf
Adobe Acrobat Document 172.1 KB
вода.pdf
Adobe Acrobat Document 314.2 KB
вивоз мусора.pdf
Adobe Acrobat Document 162.8 KB
укртелеком телефон.pdf
Adobe Acrobat Document 222.3 KB
укртелеком интернет.pdf
Adobe Acrobat Document 218.6 KB
сигнализация.pdf
Adobe Acrobat Document 268.4 KB
кнопка.pdf
Adobe Acrobat Document 186.7 KB
сигнализация.pdf
Adobe Acrobat Document 268.4 KB
вода.pdf
Adobe Acrobat Document 450.6 KB
вивоз мусора.pdf
Adobe Acrobat Document 179.6 KB
унтернет липень.pdf
Adobe Acrobat Document 270.0 KB
телекомунікаційні послуги липень.pdf
Adobe Acrobat Document 281.5 KB
сміття серпень.pdf
Adobe Acrobat Document 209.5 KB
послуги охорони.pdf
Adobe Acrobat Document 190.4 KB
пожежна сигналізація.pdf
Adobe Acrobat Document 265.8 KB
електроенергія липень.pdf
Adobe Acrobat Document 156.1 KB
водопостачання.pdf
Adobe Acrobat Document 242.2 KB
водовідведення.pdf
Adobe Acrobat Document 229.5 KB
тепло.pdf
Adobe Acrobat Document 363.8 KB
тел.послуги.pdf
Adobe Acrobat Document 263.3 KB
сигнализ.pdf
Adobe Acrobat Document 268.2 KB
меблі договір+накл.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
кнопка полиция.pdf
Adobe Acrobat Document 219.1 KB
инт.pdf
Adobe Acrobat Document 268.7 KB
електро березень.pdf
Adobe Acrobat Document 168.3 KB
дитячі кроваті договір+накл.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
вода стоки.pdf
Adobe Acrobat Document 456.7 KB
вода вода.pdf
Adobe Acrobat Document 456.5 KB
вивоз мусора.pdf
Adobe Acrobat Document 357.2 KB
інтернет.pdf
Adobe Acrobat Document 235.6 KB
Договір системи тривожної сигналізації.p
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
Договір постачання компютерної програми.
Adobe Acrobat Document 2.7 MB
Договір обслуговування програмного забез
Adobe Acrobat Document 833.1 KB
Договір надання комунальних послуг.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Договір дератизація дезінсекція.pdf
Adobe Acrobat Document 4.5 MB
водопостачання.pdf
Adobe Acrobat Document 294.0 KB
акт тепло.pdf
Adobe Acrobat Document 341.5 KB
акт сміття.pdf
Adobe Acrobat Document 343.2 KB
акт послуги охорони.pdf
Adobe Acrobat Document 199.7 KB
акт обслуговування системи пожежної сигн
Adobe Acrobat Document 229.6 KB
акт возмещения расходов по пользованию е
Adobe Acrobat Document 152.0 KB
акт водовідведення.pdf
Adobe Acrobat Document 296.4 KB
Янсон Меблі дитячі 2-х ярусні кроваті на
Adobe Acrobat Document 246.8 KB
ФОП Янсон А Є меблі дитячі.pdf
Adobe Acrobat Document 289.5 KB
акт водовідведення.pdf
Adobe Acrobat Document 296.4 KB
акт возмещения расходов по пользованию е
Adobe Acrobat Document 152.0 KB
акт обслуговування системи пожежної сигн
Adobe Acrobat Document 229.6 KB
акт послуги охорони.pdf
Adobe Acrobat Document 199.7 KB
акт сміття.pdf
Adobe Acrobat Document 343.2 KB
акт тепло.pdf
Adobe Acrobat Document 341.5 KB
водопостачання.pdf
Adobe Acrobat Document 294.0 KB
Договір дератизація дезінсекція.pdf
Adobe Acrobat Document 4.5 MB
Договір надання комунальних послуг.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
вивезення ТПВ.pdf
Adobe Acrobat Document 194.0 KB
вода.pdf
Adobe Acrobat Document 299.3 KB
договір акт заправка картридж.pdf
Adobe Acrobat Document 545.5 KB
договір накладна медтехніка.pdf
Adobe Acrobat Document 506.6 KB
договір накладна опромінювач.pdf
Adobe Acrobat Document 485.6 KB
договір накладна.pdf
Adobe Acrobat Document 897.5 KB
електроенергия.pdf
Adobe Acrobat Document 167.8 KB
інтернет травень.pdf
Adobe Acrobat Document 162.2 KB
пожежна сигналізація.pdf
Adobe Acrobat Document 261.2 KB
пожежні крани.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
послуги охорони.pdf
Adobe Acrobat Document 193.2 KB
стоки.pdf
Adobe Acrobat Document 324.6 KB
телефон.pdf
Adobe Acrobat Document 277.8 KB
буд.мат.pdf
Adobe Acrobat Document 1'007.7 KB
будівельні мат.pdf
Adobe Acrobat Document 972.1 KB
будівельні матер.pdf
Adobe Acrobat Document 954.4 KB
будівельні матеріали.pdf
Adobe Acrobat Document 957.6 KB
ваги.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
вивезення ТПВ.pdf
Adobe Acrobat Document 195.1 KB
вода.pdf
Adobe Acrobat Document 289.1 KB
дитячі товари.pdf
Adobe Acrobat Document 980.6 KB
електроенергия май.pdf
Adobe Acrobat Document 132.1 KB
електрообладнання.pdf
Adobe Acrobat Document 989.4 KB
заправка картриджа.pdf
Adobe Acrobat Document 763.0 KB
інтернет.pdf
Adobe Acrobat Document 253.7 KB
меблі.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
монометри.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
мультимедійне обладнання.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
пожежна сигналізація.pdf
Adobe Acrobat Document 241.5 KB
послуги охорони.pdf
Adobe Acrobat Document 184.7 KB
профілактичне вимірювання електрообладна
Adobe Acrobat Document 798.4 KB
ремонт картриджа.pdf
Adobe Acrobat Document 742.0 KB
ремонт компютерної техніки.pdf
Adobe Acrobat Document 790.1 KB
светильник авар.pdf
Adobe Acrobat Document 936.8 KB
стоки.pdf
Adobe Acrobat Document 292.0 KB
телекомунікаційні.pdf
Adobe Acrobat Document 271.7 KB
технічне обслуговування вогнегасників.pd
Adobe Acrobat Document 1.2 MB